ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΚΚΕ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Θ. ΠΑΦΙΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα (14/11/2018), στα γραφεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συνάντηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕ, Θ. Παφίλη, με τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος.

Κατά τη συνάντηση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θ. Παφίλης, παρουσίασε την πρόταση του ΚΚΕ, για το διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι ο διαχωρισμός αυτός σε τίποτα δεν εμποδίζει τα θρησκευτικά πιστεύω και την όποια θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου.

Ταυτόχρονα, υπενθύμισε τη σταθερή θέση του ΚΚΕ, ώστε να μην τεθούν σε αμφισβήτηση και να ληφθούν όλα τα μέτρα για να προστατευθούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των κληρικών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: