ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Η μισθοδοσία των Κληρικών να παραμείνει από το Δημόσιο ως έχει.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος π. Γεώργιος Βαμβακίδης μίλησε στο Star Καντρικής Ελλάδος και απάντησε σε ερωτήματα για την υποτιθέμενη "ιστορική συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας".

Οι Κληρικοί αιφνιδιάστηκαν από την "συμφωνία". Δεν συμφωνούμε με τίποτα.

Εμείς επιθυμούμε και προσπαθούμε η μισθοδοσία των Κληρικών να παραμείνει από το Δημόσιο ως έχει. Τη στιγμή που το Δημόσιο συνεχίζει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στη μισθοδοσία, ποιος ο λόγος να αλλάξει μορφή;

Τη στιγμή που μας βγάζουν από την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού-υπαλλήλου, χάνουμε κεκτημένα δικαιώματα. Ποιός θα μας διασφαλίσει τη σύνταξη στη μορφή και στο επίπεδο που σήμερα παίρνουμε, την ιατροφαρμακευτική μας κάλυψη και όλες τις άλλες ασφαλιστικές μας καλύψεις; Ποιος θα μας τις διασφαλίσει, αυτό το ενιαίο ταμείο που θα δημιουργηθεί και θα δίνει τους μισθούς μας; Και από αυτό το ταμείο θα καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές; Προς ποιον τομέα; Το δημόσιο και το δημόσιο θα μας συνταξιοδοτεί, τη στιγμή που εμείς παύουμε να είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι; 

Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει την έγκριση της Ιεραρχίας. Το ανώτατο εκκλησιαστικό όργανο είναι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εμείς περιμένουμε λοιπόν την απόφαση της Ιεραρχίας, η οποία πιστεύουμε ότι δεν θα επικυρώσει τη συμφωνία.

Ποιος μας εγγυάται (το οικονομικό) ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του; Αν ήθελαν να μας εγγυηθούν, ποιος ο λόγος να αλλάξουν τη μορφή; Και εγγύηση σημαίνει ότι οι Κληρικοί συνεχίζουν να μισθοδοτούνται κανονικότατα από το Κράτος. Γιατί αλλάζουν τη μορφή της μισθοδοσίας;

Και ποιος τους είπε ότι θέλουμε το διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, ποιον ρωτήσανε; Από ποιον εξουσιοδοτηθήκανε; Ας το βάλουν σε δημοψήφισμα να αποφανθεί Κλήρος και Λαός.

Στην ερώτηση γιατί χαρακτηρίστηκε "ιστορική συμφωνία" ο π. Γεώργιος απάντησε:
Από ποιους χαρακτηρίστηκε ιστορική συμφωνία; από τον Πρωθυπουργό και από τον Αρχιεπίσκοπο. Ε, δύο πρόσωπα εκφράστηκαν και χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως ιστορική και αυτό δε σημαίνει ότι είναι αποδεκτός αυτός ο όρος από το σύνολο.

Ο Αρχιεπίσκοπος εκπροσωπεί την Ιερά Σύνοδο ως πρόεδρος, αλλά εκφράζει νομίζω αυτή τη στιγμή μια προσωπική του άποψη.

Το ανώτατο εκκλησιαστικό όργανο είναι η Ιεραρχία. Η πρόταση του Αρχιεπισκόπου μπορεί να έλθει στην Ιεραρχία και εάν η Ιεραρχία το αποφασίσει, τότε θα μιλάμε για απόφαση της Εκκλησίας και απόφαση της Ιεραρχίας.

Αρχικά περιμένουμε την απόφαση της Ιεραρχίας, για την οποία είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι και βέβαιοι ότι δεν θα επικυρώσει τη συμφωνία.

Αν για κάποιον λόγο επικυρωθεί αυτή η συμφωνία εμείς θα προσφύγουμε για να την προσβάλλουμε σε Ελληνικά, αλλά και σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: