ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Ο αντιπρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε. απαντά για την υποτιθέμενη "συμφωνία"


π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ/ / REAL FM 107.1 / ΕΚΠΟΜΠΗ 7 ΜΕ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ / Μ.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ - ΜΠ.ΤΖΙΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ 7.11.2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: